ישראל זר-אביב

עו"ד ומגשר

עצות לסוכני ביטוח סוכן ביטוח

אולי ידעת, אך מה עשית עם זה!?… עצות לסוכני ביטוח

מאת: עו"ד ישראל זר-אביב

דיני ביטוח ופנסיה מתאפיינים בנושאים מורכבים שלעיתים אפילו סוכן ביטוח סביר אינו בקיא בהם כלל ועיקר. יתרה מכך, הואיל ודינים אלו חולשים על פוליסות ביטוח וקרנות פנסיה למיניהן, לא כל שכן  היושבים בדין, קרי השופטים בבית המשפט או בבית הדין לעבודה אינם שולטים ברזי הפוליסות והתקנונים השונים לפרטי פרטים.

עוד יש לזכור, כי לא נדרש משופט שיהיה מומחה בכל תחום בו הוא אמור לפסוק. כפי שלא ניתן לדרוש משופט שיהיה רופא על מנת לפסוק בעניינים שברפואה, כך לא ניתן לדרוש מהשופט שיהיה איש ביטוח על מנת לפסוק בענייני ביטוח.

מי כמוך יודע כי ביטוח ופנסיה זו שפה בפני עצמה, אשר השליטה במונחים המקצועיים השונים המאפיינים שפה זו שמורה לסוכני הביטוח העוסקים במלאכה ביומיום.

פועל יוצא מכך הוא שככל שעורך הדין המייצג את הלקוח הינו בעל רקע ביטוחי עמוק יותר, כך יוכל הוא לפרוט את סוגיית הביטוח אותה יביא בפני בית המשפט בצורה בהירה יותר וברורה, תוך התייחסות לכלל המונחים והמושגים הקיימים בעולם זה.

הידעת?

·         האם ידעת כי במידה וקיימת החרגה בפוליסה על נכות קיימת, ניתן בכל זאת  להגיש תביעה בגין פגיעה נוספת או החמרה באיבר הפגוע? אולי ידעת, אך מה עשית!?…

 

·         האם ידעת כי קיימים נהלים נוספים בקרן פנסיה שאינם כתובים בתקנון בהיותם נהלים  פנימיים של קרן הפנסיה, והעלולים לפגוע בזכויות מבוטחיך?

 

·         האם ידעת כי במידה ומבוטח שלך הגיש תביעה  מתוקף כיסוי "נכות מתאונה" בפוליסה ניתן לחשב את  זכויות המבוטח בדרכים רבות ושונות ועל פי רוב תבחר חברת הביטוח בדרך הממעיטה את  זכויות לקוחותיך?

אולי ידעת, אך מה עשית עם זה!?…

·         ידוע כי חברות הביטוח נדיבות מאוד בתשלומי אובדן כושר עבודה כאשר מדובר  בתשלום לחודשים ספורים, ואילו אם המבוטח יזדקק לתשלום בגין תקופה ממושכת, הן תפעלנה  את מומחיהן על מנת לנסות להקטין את זכויותיו? יש בפסיקה תשובות רבות הפעולות לטובת המבוטחים, צריך רק להכיר אותם.

·         ידעת כי הלקוח הוותיק אשר הועבר לחברת ביטוח אחרת תוך ביטול הפוליסה הוותיקה, על פי רוב נגרם לו נזק. אך האם ידעת כי במקרה של תביעה יתכן כי ניתן יהיה לתבוע על פי הזכויות המיטיבות יותר כפי שהיו בפוליסה הוותיקה.?

·         ידעת? מה עשית עם זה!?

 

·         האם ידעת כי מבוטח אשר ממנה את סוכן הביטוח כשלוחו עלול לגרום לעצמו ולסוכן הביטוח נזק  משפטי כבד?

·         הנך ודאי יודע כי תביעת ביטוח מתיישנת לאחר 3 שנים מקרות מקרה הביטוח (סעיף 31  לחוק חוזה הביטוח) אך האם ידעת כי ניתן לפרש חוק זה בדרכים רבות ושונות המאריכות את תקופת ההתיישנות? כמו כן, הידעת כי ניתן להסדיר את הארכת תקופת ההתיישנות בהסכם מראש?

 

·         אולי ידעת, אך מה עשית עם זה!?…

 

·         המסקנה: לעולם אל תסכים לקבל קביעת חברת הביטוח "כזה ראה וקדש". ניסיונך העשיר כסוכן ביטוח מנוסה אינו מספיק. מי כמוך יודע שחוות דעת מקצועית נוספת יכולה לעשות את ההבדל עבור הלקוח שלך. נחוצה עין  נוספת אשר תבחן את הסוגיה על כל היבטיה המשפטיים . טוב יעשה סוכן הביטוח אם  יפנה לעורך דין המתמחה בכך  .

 

עו"ד ישראל זר-אביב עוסק בביטוח מזה כארבעים שנה ושפת הביטוח נהירה לו על פרטיה ודקדוקיה.

·         המידע במאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו.

דילוג לתוכן