ישראל זר-אביב

עו"ד ומגשר

עוותי הדין בתביעות ביטוח

" בתי המשפט מעודדים את דחיית התביעות ואת "שיטת המצליח "

עו"ד יוצא זר אביב בביקורת על ההתנהלות המשפטית של רשות שוק ההון, בנושא התביעות.

לדבריו, רק חלק מהתביעות המוצדקות שנדחות מגיע לכדי תביעה משפטית וחלק לא מבוטל של מבוטחים אינו יודע כי תביעתו נדחתה שלא בצדק.

זר אביב מוסיף, כי "מירב התביעות נסגרות בפשרה כתוצאה מניצול ציני של כשלי המערכת המשפטית ובהם עינוי הדין הנגרם עקב משך הזמן הארוך כדי שנים עד שמתקבל פסק דין

טענה אחרת אותה הוא מעלה:  גם כאשר מוגשת תביעה משפטית נגד חברות הביטוח, נוהגות אלה לבצע הסכמים לתשלומי תביעו "מתחת לרדאר". הוא מביא דוגמה בקשר

לכך, של מבוטח שהסכים להסדר לפיו רק אם יסכים התובע /המבוטח לחתום על בקשה לבית המשפט לפסוק על דחיית התביעה,חברת הביטוח תסכים לשלם,את התביעה  אחרת, הוא ייאלץ להמתין שנים.  תביעה כזו תדווח לרשות שוק ההון ותירשם בטטיסטיקה  כתביעה לא מוצדקת שנדחתה על ידי בית המשפט .

זר אביב מציין במכתבו כי " : אף כי סעיף 38 לחוק חוזה הביטוח מחייב את חברות הביטוח בפיצויי עונשין בשל דחיית תביעות שלא בתום לב, ממעטים השופטים בהפעלת סנקציה זו ובכך מעודדים את דחיית התביעות ואת 'שיטת המצליח""  … עד כי תשלום

תביעת ביטוח בזמן המתחייב בחוזר ניהול תביעות  ובתקנות הפיקוח על הביטוח מתקבל כאקט לא כלכלי לחברת הביטוח.

בסיום מכתבו טוען עו"ד  זר אביב כי העמדה הנחותה של המבוטחים מול חברות הביטוח במחלוקות משפטיות, הובילה לתזכיר חוק לפיו יוקם מוסד ליישוב סכסוכים במסגרת

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

בדברי ההסבר לתזכיר החוק,שפורסם בינואר השנה, נאמר:

"כיום נדרש פונה המגיש תביעה לגוף מפוקח ותביעתו נדחתה, כולה או חלקה, או שלא נענתה כלל על ידי הגוף המפוקח, להקדיש זמן רב ולא מעט משאבים על מנת לנהל

מאבק משפטי בבית משפט למימוש זכויותיו. "לחילופין עומדת בפניו האפשרות לפנות לרשות בתלונת ציבור ולבקש שתברר את פנייתו. לכך יש להוסיף את מצבו של הפונה, שלא אחת, נדרש למיצוי זכויותיו באופן מיידי, ללא דיחוי )כגון אדם שזקוק לתגמולי סיעוד באופן מיידי או נדרש לממן ניתוח דחוף(. זאת לעומת גוף מפוקח שהוא שחקן חוזר

במערכת בתי המשפט ובעל משאבים והתמחות לניהול הליכים כאמור".

בתזכיר החוק צוין כי מספר הפשרות הרב מעלה את החשש כי גם פונים המחליטים לתבוע חברת ביטוח בבית משפט, נאלצים להסכים לפשרה מולה, וזאת מבלי למצות את מלוא זכויותיהם, על מנת להביא לסיום ההליך בצורה מהירה יותר. מוסד ליישוב סכסוכים יאפשר מיצוי זכויות של פונים.

ב 30- בינואר אישרה ועדת שרים לענייני חקיקה את הקמת מוסד הבוררות בביטוח, ונראה היה שבפני המבוטחים נפתחה האפשרות למיצוי זכויותיהם. אולם, כעבור כשבוע בלבד, בעקבות סיכום בין שר האוצר משה כחלון ליו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין,

סעיף בוררות חובה בענף הביטוח הוצא מחוק ההסדרים לשנת 2019

והמצב הנוכחי נותר על כנו.

התקווה של המבוטחים שנגוזה בתוך שבוע

 

מתוך פרסום בעתון "עדיף" חדשות הביטוח

דילוג לתוכן