ישראל זר-אביב

עו"ד ומגשר

מכתב אל המפקח על הביטוח בנושא עוותים בדרוג חברות הביטוח על פי מדד השירות

אל: רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון                                                                              יולי 2018

מאת : עו"ד ישראל זר אביב

הנדון : עוותים במדד השרות של חברות הביטוח

שלום רב

כעורך דין העוסק בייצוג לקוחות בתביעות ביטוח אני מבקש לציין את פעולותיכם הברוכה לטובת הציבור בעצם דירוג חברות הביטוח.

יחד עם זאת, ברצוני להעיר כי המדד שמפורסם לוקה במספר פרמטרים המעוותים את התוצאה ומחטיאים את המטרה.

1.      תכלית הביטוח מתמצה בתשלום התביעה. שקלול של 40% לנושא זה הינו נדיב באופן קיצוני  לטובת חברות הביטוח ומשקלו צריך להיות כפול לפחות.

2.      המדד שוקל תשלום שנעשה במהלך הרגיל של פעילות החברה ומתעלם מתביעות שהוגשו במסגרת בתי המשפט ונמצאו מוצדקות.

3.      המדד אינו מבחין בין תשלום מלא של הסכום הנתבע (שעל פי רוב הינו גם התשלום לו זכאי המבוטח) לבין תשלום חלקי.

4.      מנסיוני, אלמלא היה המבוטח זכאי לתשלום מלא לא היה משולם תשלום חלקי כלשהו.

5.      באשר לתביעות משפטיות:

5.1  ברי לכל כי רק חלק מהתביעות המוצדקות הנדחות מגיע לכדי תביעה משפטית. חלק לא מבוטל אינו יודע כי תביעתו נדחתה שלא בצדק .

5.2 מירב התביעות נסגרות בפשרה כתוצאה מניצול ציני של כשלי המערכת המשפטית ובהם עינוי הדין הנגרם עקב משך הזמן הארוך כדי שנים עד שמתקבל פסק דין.

5.3  גם כאשר מוגשת תביעה משפטית נגד חברות הביטוח נוהגות אלה לבצע הסכמים לתשלומי תביעות "מתחת לרדר"  . כך למשל , בתביעה בה ייצגתי מבוטח נאלצתי להסכים להסדר לפיו רק אם יסכים התובע לחתום על  בקשה לבית המשפט לפסוק על דחיית התביעה תשלם חברת הביטוח את הסכום הנתבע אחרת יאלץ להמתין שנים. תביעה זו תדווח לרשות הפיקוח כתביעה לא מוצדקת שנדחתה ע"י בית המשפט ותיזקף לזכות חברת הביטוח במדד השירות.

5.4  אף כי סעיף 28 לחוק חוזה הביטוח מחייב את חברות הביטוח בפיצויי עונשין בשל דחיית תביעות שלא בתום לב, ממעטים השופטים בהפעלת סנקציה זו ובכך מעודדים את דחיית התביעות ואת "שיטת המצליח" עד כי תשלום תביעת ביטוח בזמן המתחייב בחוזר ניהול תביעות מתקבל כאקט לא כלכלי לחברת הביטוח.

בעניין זה,  ראוי לציון פסק הדין של כבוד השופטת חנה לפין שפסקה נגד הפניקס תשלום מלא הנזק וכן סך 8000 ש"ח בגין עגמת הנפש שנגרמה למבוטח . עוד הוסיפה כב' השופטת ופסקה קנס של 10,000 שח לטובת המדינה בשל "ניצול סרק של הליכי משפט" תוך שקבעה; "נראה שחברות הביטוח רואות במבוטח אוייב שיש להלחם בו".(52254-01-13 סמאח אבו מפלח נ' הפניקס ואח', השלום חיפה).

לסיכום:

מדד דירוג חברות הביטוח עושה להן חסד ואינו משקף את יחסן  המחפיר של חברות הביטוח כלפי המבוטחים עד כדי הטעיית הציבור.

מן הראוי כי הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר תעשה אתנחתא קלה ותפנה משאביה לטובת הגברת הפיקוח על תשלומי תביעות  באופן שיביא למהפך מהותי ביחסן של חברות הביטוח.

הכותב הינו עורך דין העוסק בתביעות ביטוח והיה סוכן ביטוח במשך 35 שנה.

דילוג לתוכן