ישראל זר-אביב

עו"ד ומגשר

מהי פקודת הנזיקין

אולי שאלתם את עצמכם פעם מהי פקודת הנזיקין?

פקודת הנזיקין היא חיקוק מנדטורי, אשר עדיין תקף במשפט הישראלי. זהו נוסח מעודכן של פקודת הנזיקין המנדטורית משנת 1947 – אותה החיל השלטון הבריטי המנדטורי בא"י.

הפקודה מסדירה את יסודות דיני הנזיקין בישראל.

הפקודה מגדירה וקובעת את עוולת הרשלנות ואת עוולת הפרת חובה חקוקה כעוולות מסגרת.

הפקודה קובעת גם מספר מסוים של עוולות נזיקיות נוספות.

פקודת הנזיקין כוללת שלושה חלקים עיקריים:

החלק הראשון מתייחס לעוולות, כאשר הן שונות זו מזו, אך בעיקרון קובעת הפקודה כי בכדי להטיל אחריות בנזיקין לשם חיוב בפיצויים, יש לעמוד בדרישות מסוימות, והן:

1.       התנהגות עוולתית. באנלוגיה לדין הפלילי, בחלק גדול מהמקרים לא נדרשת אחריות מוחלטת ועל המעוול לשלם כאשר התנהגותו נכנסת למסגרת של אחת העוולות.

2.       קשר סיבתי. נדרש שההתנהגות העוולתית תהיה הגורם להיגרמות הנזק. קשר סיבתי מוגדר בשני אופני (עובדתי ומשפטי).

3.       נגרם נזק לתובע. אם לא נגרם נזק (מכל סוג) הרי שאין מה לתבוע.

חלק שני: חלק כללי. קובע עקרונות כלליים מתי מטילים אחריות בנזיקין, עקרונות אלו חלים על כל העוולות. בדיני נזיקין החלק הכללי של הפקודה אינו ממצה. יש הרבה מאוד עקרונות שלא מופיעים בפקודה אך זוכים להתייחסות בפסיקה. סעיף 1 עד 22.

החלק השלישי: עקרונות כלליים שנוגעים לסעדים. כיצד מחשבים פיצויים? מתי ניתן צו מניעה? איך נותנים תרופה, מתי ואיך? סעיף 64 ואילך.

 

דילוג לתוכן