ישראל זר-אביב

עו"ד ומגשר

ההבדל בין ביטוח מנהלים לקרן הפנסיה

רג'ואן גרייב, סגן הממונה על הביטוח והחיסכון במשרד האוצר.

"החוסך המצוי לא יודע לקבל החלטות לגבי החסכונות שלו . ולכן אנחנו בחרנו עבורו את המסלולים לחיסכון הפנסיוני"

רג'ואן גרייב שימש עד לא מכבר יד ימינה של המפקחת על הביטוח במשרד האוצר. הוא היה אחראי על תחום ביטוח החיים. תוארו הרשמי: "סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון".

לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) אסור לעובד ציבור לעבוד אצל גוף שהיה מפוקח על ידו אלא לאחר תקופת צינון של שנים עשר חודש. אלא שחברי הכנסת שלנו צפו כי תקופת צינון זו תהיה קשה מדי למופקדים על שמירת זכויותינו במשרד האוצר. לכן הוקמה על פי החוק "וועדה לקיצור תקופות צינון". שמה הרשמי של הוועדה: "בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כוועדה לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969".

מדוע החלטת לסיים את עבודתך באוצר, התעניין השופט. "מתוך תחושת מיצוי ורצון משפחתי לחזור להתגורר בעיר נצרת לאור המצב הביטחוני בירושלים בשנה האחרונה", השיב גרייב.

ומה החליט השופט אמנון כהן? השופט כהן הודה כי ממשקי העבודה שהיו לגרייב עם הפניקס בשילוב עם העובדה שהוא נמנה על הסגל הבכיר של משרד האוצר מקימים לכאורה חשש לפגיעה בטוהר המידות של השירות הציבורי אם גרייב יעבוד בהפניקס. אולם העובדה שגרייב דחה את בקשת הפניקס לאשר את המשך פעילות אפיק השקעות שיטת הפניקס "מעידה בדיוק ההיפך והיא מאיינת כל חשש לניגוד עניינים".

עם זאת, השופט לא אישר את בקשתו של גרייב במלואה. כזכור, גרייב ביקש לקצר את תקופת הצינון לשלושה חודשים. השופט אישר את קיצור תקופת הצינון לארבעה חודשים. מדוע? כי "תכליתו של חוק הצינון אינה רק למנוע פגיעה של ממש בטוהר המידות אלא גם למנוע פגיעה במראית עין של טוהר המידות או בתדמיתו ההגונה של השירות הציבורי

המבקש, רג'ואן גרייב, עבד במשרד האוצר במשך 14 שנים. בתפקידו האחרון, שימש כסגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, זאת במשך חמש שנים, עד ליום 25.6.15 (ממועד זה שהה המבקש בחופשה וביום 30.10.15 פרש באופן רשמי). בקשתו הינה, לפטור אותו מתקופת הצינון של שנה הקבועה בחוק ולהתיר לו להתחיל לעבוד החל מיום 1.2.16 בפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן – החברה), בתפקיד מנהל מחלקת ביטוח חיים (יצוין, כי הבקשה הוגשה ביום 28.1.16 ותגובת המשיבה נתקבלה ביום 14.2.16).

בבקשתו, פירט המבקש, כי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אחראי על תחום מוצרי קופות גמל וביטוח מנהלים. במסגרת תפקידו, היה שותף המבקש בקביעת מדיניות האגף; בהכנת חוות דעת בנוגע להצעות חוק הקשורות בפיקוח על גופים מוסדיים (ביטוח, גמל, פנסיה) והגנה על צרכנים; בהכנת ניירות עבודה וסקירות מקצועיות בנושאים הקשורים לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון; בייצוג האגף ובניהול משא ומתן מטעם האגף מול משרדים ממשלתיים, גופים ציבוריים וחברות; בייצוג האגף וייעוץ בדיונים פנים משרדיים; ובקביעת תכנית עבודה שנתית למחלקות הכפופות למבקש ופיקוח על יישום תכניות העבודה. כן הופיע המבקש בפני ועדות הכנסת (ר' בנספח א' לתגובת המשיבה). המבקש הוסיף, כי בחמש השנים האחרונות הוא שימש כחבר הנהלה באגף וכנציג משרד האוצר בדירקטוריון של חברת מקורות ייזום (חברת בת של חברת מקורות מים).

 

באוצר פועלים למען הגברת השקיפות של כל מסלול, שיספקו יכולת השוואה וייצרו תחרות בין גופים שונים. "אסור להטעות כמובן", מציין גרייב. "אנחנו אוסרים על אלמנט של הבטחה ושימוש בהטעיות כמו רווחית, יציבה, סולידית. שם מסלול ההשקעה צריך ללמד כמה שיותר על רמת הסיכון. אנחנו מתכוונים להפוך את המסלולים המתמחים למודולריים. המודל המודולרי יכול להגביר את השקיפות ואנשים יבינו איפה הכסף שלהם מושקע".

אגרות חוב מיועדות

אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" בהיקף של 30% מנכסי הקרן המעניקה תשואה אפקטיבית גבוהה ביחס לשוק בשיעור 4.86

 

עלות הביטוח המובנה בקרן פנסיה עומד על15% בממוצע מהפרמיה

דילוג לתוכן