מאמרים

מאמרים
הרפורמה בביטוח הסיעודי לחברי קופות החולים
בעקבות הרפורמה הצפויה בביטוח הסיעודי של קופות החולים, מבוטחים רבים עלולים למצוא עצמם ללא כיסוי, כפי שכבר קרה למיליון מבוטחים בביטוח הקבוצתי.
השינויים הצפויים בפוליסות הסיעוד הקבוצתיות לחברי קופות חולים ישפיעו על מיליוני המבוטחים הקיימים. אמנם, למעלה מ-4 מיליון מבוטחים קיימים יזכו לסכומי ביטוח מצטברים גבוהים יותר, אך, עם זאת, החריגים שהוכנסו בהן והצפי להתייקרותן עלולים להפוך את הפוליסות לכדאיות פחות ולהעמיד בסימן שאלה את עתידן. ב-01.07.2016 נכנסה לתוקף פוליסת הסיעוד האחידה לחברי קופות החולים. 

קרא עוד

צוואה וירושה - מתי בפעם האחרונה ערכת או עדכנת את הצוואה שלך?
לכל אחד ואחת מומלץ לערוך צוואה, זאת משום שהדרך הטובה ביותר למנוע סכסוכי ירושה מרים בין היורשים - לדורות - היא הצוואה!.
ישנן דרכים המוסדרות בחוק לשם עריכת צוואה, ובין היתר: צוואה בעדים, צוואה נוטריונית (המוכרת גם כצוואה בפני רשות) וצוואה בכתב-יד. צוואה בעדים תיחתם ביד המצווה ובפני שני עדים, לאחר שהצהיר המצווה שזו צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על-פני הצוואה כי המצווה הצהיר וחתם בפניהם. סימני ההיכר של צוואה זו הם כי הצוואה כתובה וכי שני העדים חתמו עליה.
הצוואה הנוטריונית, נערכת בכתב אך לא יחתמו עליה שני עדים, אלא יתנוסס חותם הנוטריון עליה, המצהיר כי הוסבר למצווה על מה הוא חותם ולאחר שהתרשם כי המצווה עשה צוואתו ללא אינוס וכפייה ומתוך רצון והבנה.

קרא עוד

חובת הנימוק בדחיית תביעת ביטוח
אם חברת הביטוח סבורה שהפוליסה אינה מכסה את הנזקים להם טוען המבוטח, עליה להסביר זאת בנימוק ולספק הוכחות. כך נקבע ב בפסק הדין ת"ק 21564-12-15 שייר נ' ביטוח ישיר שניתן לפני כשבוע ימים, בית המשפט הבהיר לחברת הביטוח ביטוח ישיר, שהעדיפה לחסוך בהסברים, חויבה לפצות את המבוטחת שדירתה הוצפה. 

קרא עוד

Share by: